Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky upravují a blíže vymezují podmínky uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím (Vladimír a Ludmila Studení, Náves 237, 751 03 Majetín, IČO 46552511) a Kupujícím.

2) PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v této objednávce do termínu, jehož smluvení proběhne vždy individuálně po přijetí objednávky Prodávajícím.
 • Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím, potvrzená Prodávajícím a se smluvenou lhůtou dodání odsouhlasenou oběma stranami. Potvrzení a smluvení dodací lhůty proběhne emailem či telefonicky s využitím kontaktních údajů uvedených Kupujícím na objednávce. V případě platby předem obdrží Kupující zálohovou fakturu emailem.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo neúplná.
 • Pokud Kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, Prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 • Zaslané zboží nelze vyměnit.
 • Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem Prodávajícího.

3) PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA JE STANOVENA NA 300,- KČ.
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží spolu s dalšími poplatky – poštovné, poplatek za dobírku, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. BALNÉ SE NEÚČTUJE.
 • Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu Prodávajícího do jedné hodiny od odeslání objednávky.
 • Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od obdržení zálohové faktury. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

4) PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Kupující hradí Prodávajícímu cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky dobírkou.

5) CENA

 • Cena zboží je uvedena v e-shopu www.pernikzforem.cz přímo u každé položky.
 • Ceny uvedené v e-shopu www.pernikzforem.cz jsou platné v okamžiku objednávky a jejich platnost je potvrzena Kupujícímu v rámci potvrzení objednávky.
 • Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu v rámci potvrzení objednávky. Ceny se odvíjí od aktuálního ceníku České pošty.

6) EXPEDICE ZBOŽÍ

 • Zboží je zasíláno Českou poštou na dobírku.
 • V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti informovat Prodejce.
 • Prodejce má povinnost expedovat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do předem smluveného termínu.

7) EVIDENCE ÚDAJŮ A OCHRANA OSOBNÍCH DAT  

 • Všechny Kupujícím poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta apod.). Se všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

8) ODPOVĚDNOST ZA PŘEPRAVU

 • Odpovědnost za převoz zásilky přebírá dopravce dle svých provozních podmínek.

9) ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 • Prodávající má právo měnit Obchodní podmínky po zveřejnění na stránkách www.pernikzforem.cz

 

Vyhledávání

Kontakt

Tradiční perník z dřevěných forem Náves 237
Majetín 751 03
Tel : 581 741 739 Mob : 603 516 756 Vladimír a Ludmila Studení IČO 46552511